First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
611506001 Fundamentos de Auditoría 1st four-month period
Obligatoria 6
611506002 Procedimentos de Auditoría 1st four-month period
Obligatoria 6
611506003 Informes de Auditoría 1st four-month period
Obligatoria 6
611506004 Contabilidade Superior I 1st four-month period
Obligatoria 6
611506005 Normas Internacionais de Información Financeira 1st four-month period
Obligatoria 3
611506010 Prácticas en Empresas I 1st four-month period
Obligatoria 3
611506006 Contabilidade Sectorial 2nd four-month period
Obligatoria 6
611506007 Contabilidade Superior II 2nd four-month period
Obligatoria 6
611506008 Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría 2nd four-month period
Obligatoria 6
611506009 Seminarios de Actualización Contable 2nd four-month period
Obligatoria 3
611506011 Prácticas en Empresas II 2nd four-month period
Obligatoria 3
611506012 Traballo fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatoria 6