Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
611507001 Talleres de directivos Anual
Obrigatoria 6
611507002 Xogo de empresa Anual
Obrigatoria 6
611507004 Análise do ámbito 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
611507005 Dereito de empresa 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
611507006 Dirección de marketing 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507008 Dirección financeira 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507009 Dirección xeral 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507007 Dirección de recursos humáns 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
611507003 Prácticas en empresas 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507011 Sistemas de información. Xestión das TIC 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507012 Traballo de fin de mestrado 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
611507010 Xestión da empresa familiar 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3