Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613505001 Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505003 Estudos ingleses e medios de comunicación 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505004 Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505005 Inglés para fins específicos 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505006 Perspectivas transculturais no ámbito anglófono 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505007 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505008 Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505002 Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613505009 Variación e cambio na lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505010 Lingüística informática e de corpus aplicadas á lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505011 Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505012 Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505013 Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505014 Adquisición e ensino do inglés 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505015 Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505016 Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505017 Literatura e perspectivas de xénero no ámbito anglófono 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505018 Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505019 Xéneros e modos literarios en lingua inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505020 Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa 2º cuatrimestre
Optativa 3
613505021 Prácticum 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613505022 Traballo Fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 12