Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
614520101 Enxeñaría Cartográfica e Xeodesia 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
614520104 Procesamento da Información Espacial 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
614520105 Proxectos SIX 1º cuadrimestre
Optativa 6
614520102 Representación da Información Espacial 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
614520108 Sensores Xeoespaciais 1º cuadrimestre
Optativa 6
614520103 Visualización da Información Espacial 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
614520111 Computación de Altas Prestacións 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520106 Desenvolvemento de Aplicacións SIX en Web 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520107 Desenvolvemento de Aplicacións SIX Móbiles 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520112 Minería de Datos Espazo-Temporais 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520113 Prácticas en Empresa 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
614520110 Procesamento de Datos LiDAR 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520109 Procesamento de Imaxe Xeoespacial 2º cuadrimestre
Optativa 6
614520114 Traballo Fin de Máster 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12