First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
615474001 Sociedade dixital e da información 1st four-month period
Obligatory 6
615474003 Metodoloxía para a investigación social 1st four-month period
Obligatory 6
615474004 Institucions sociais contemporaneas 1st four-month period
Obligatory 6
615474008 Obradoiro de analisis multivariante 1st four-month period
Obligatory 6
615474009 Obradoiro de analisis cualitativo 1st four-month period
Obligatory 6
615474014 Traballo Fin de Mestrado 1st four-month period
Obligatory 10
615474015 Prácticas externas 1st four-month period
Obligatory 20
615474002 Creencias e valores na socidade actual 2nd four-month period
Obligatory 6
615474005 Metodos de prospectiva social 2nd four-month period
Obligatory 6
615474006 Investigacion social por enquisas 2nd four-month period
Optional 6
615474007 Análisis de fontes e datos secundarios 2nd four-month period
Optional 6
615474010 La investigación del Tercer Sector 2nd four-month period
Optional 6
615474011 Comportamento político 2nd four-month period
Optional 6
615474012 Evaluación de programas e políticas públicas 2nd four-month period
Optional 6
615474013 Programas de intervención social 2nd four-month period
Optional 6