Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
615G01102 Antropoloxía social e cultural 1º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01101 Estatística aplicada ás ciencias sociais 1 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01103 Introdución á socioloxía 1º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01108 Psicoloxía social 1º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01107 Teoría e historia da poboación 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01104 Economía política 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01109 Hª política e social contemporánea 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01106 Introdución á ciencia política e da administración 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01105 Métodos e técnicas de Investigación social 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01110 Teoría sociolóxica 1 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Segundo Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
615G01201 Estatística aplicada ás ciencias sociais 2 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01208 Estrutura e cambio social 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01209 Socioloxía do traballo 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01205 Socioloxía do xénero 1º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01203 Teoría sociolóxica 2 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01206 Análise multivariante de datos sociais 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01204 Relacións internacionais 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01202 Sistemas políticos comparados 2º cuadrimestre
Formación básica 6
615G01210 Socioloxía da educación 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01207 Socioloxía económica e das organizacións 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Terceiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
615G01301 Análise demográfica 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01302 Desviación e control social 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01303 Metodoloxía da investigación por enquisas 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01308 Política social e servizos sociais 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01304 Socioloxía política 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01310 Socioloxía da comunicación e da opinión pública 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01305 Socioloxía da familia 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01307 Socioloxía da saúde e a enfermidade 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01309 Socioloxía do consumo e investigación de mercados 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
615G01306 Socioloxía urbana e ordeamento do territorio 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
615G01414 A función dos recursos humanos na empresa 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01416 Acción colectiva e cooperación social 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01401 Análise de políticas públicas 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01407 Análise sociolóxica de textos e discursos 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01404 Crecemento e desenvolvemento económico 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01412 Estrutura e cambio social de Galicia 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01408 Fontes de datos secundarios para o estudo da sociedade 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01409 Globalización, medio ambiente e poboación 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01402 Historia das ideas e formas políticas 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01403 Metodoloxía da investigación etnográfica 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01406 Metodoloxía, técnica e estratexias para o deseño e elaboración de proxectos e traballos de investigación 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01411 Proxeccións de poboación 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01405 Relacións grupais e intervención psicosocial 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01417 Risco, cultura e medio ambiente 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01418 Socioloxía da cultura e proxectos socioculturales 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01410 Socioloxía das migracións 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
615G01419 Prácticum 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12
615G01420 Traballo de grao 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12