Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
616531004 Contexto Profesional e Legal da Industria Xornalística Anual
Optativa 6
616531010 Edición de Contidos en Función da Plataforma Anual
Optativa 6
616531015 Análise de Guión 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531006 Contexto Tecnolóxico Profesional e do Usuario 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531003 Escritura en Fase de Desenvolvemento. Novas Narrativas Lineais e non Lineais 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
616531012 Estrutura do Sector Audiovisual 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531002 Formatos Informativos Audiovisuais 1º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
616531014 Medios Técnicos 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531005 Modelos de Xestión: Organización de Redaccións, Márketing e Análise de Audiencias 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531019 Produción en Cine e Televisión. Produción de Campo 1º cuadrimestre
Optativa 3
616531001 Xestión de Contidos Xornalísticos e Audiovisuais 1º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
616531020 Dirección de Produción Audiovisual 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531018 Distribución, Tendencias e Box Office 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
616531017 Financiación de Contidos e Proxectos Audiovisuais 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
616531007 Fontes de Información Xornalística 2º cuadrimestre
Optativa 6
616531013 Lexislación Audiovisual 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531022 Márketing Audiovisual: Mercados e Prevendas 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531024 Prácticas Externas 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12
616531021 Previsión de Necesidades do Mercado: Análise de Repositorios e Programacións 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531009 Recursos Tecnolóxicos Específicos da Investigación Xornalística 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531008 Técnicas de Investigación Xornalística 2º cuadrimestre
Optativa 3
616531011 Tendencias, Xéneros, Formatos Xornalísticos e Reporteirismo Avanzado 2º cuadrimestre
Optativa 6
616531023 Traballo Fin de Máster 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12
616531016 Xestión Empresarial: Orzamentos, Contratos e Persoal 2º cuadrimestre
Optativa 3