Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
632844207 Enxeñaría da auga subterránea 1º cuadrimestre
Optativa 6
632844215 Estancia en prácticas/prácticum 1º cuadrimestre
Obrigatoria 15
632844203 Físico-química e calidade da auga 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632844205 Hidráulica Computacional I 1º cuadrimestre
Optativa 6
632844204 Hidráulica Experimental I 1º cuadrimestre
Optativa 6
632844201 Planificación hidrolóxica e proxectos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632844202 Sistemas de abastecemento e saneamento 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632844216 Traballo fin de mestrado 1º cuadrimestre
Obrigatoria 15
632844206 Tratamento da auga e eficiencia enerxética 1º cuadrimestre
Optativa 6