Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
670471102 Ciclo de vida e normas do proxecto Anual
Obrigatoria 3.5
670471109 Contorna económica e procedem. Inicio proxecto Anual
Optativa 5
670471202 Contorna económica e procedem. Inicio Proxecto Anual
Optativa 5
670471207 Estándares para la xestión de proxectos TIC Anual
Optativa 3
670471101 Marco conceptual da DIP Anual
Obrigatoria 3
670471205 Necesidades e tecnoloxías dos SI Anual
Optativa 5
670471208 Práctica na empresa Anual
Obrigatoria 6
670471111 Seguimento e control. Manuais de proced. Anual
Optativa 3
670471204 Seguimento, control e peche do proxecto Anual
Optativa 3
670471209 Tésis master Anual
Obrigatoria 10
670471110 Xefatura e xestión de execución Anual
Optativa 3
670471203 Xefatura e xestión do proxecto Anual
Optativa 3
670471106 Xestión da calidade do proxecto Anual
Obrigatoria 3
670471113 Xestión da integración e alcance do proxecto Anual
Obrigatoria 5
670471104 Xestión do tempo do proxecto Anual
Obrigatoria 5
670471105 Xestión dos custos do proyecto Anual
Obrigatoria 3.5
670471108 Xestión dos riscos do proxecto e das adquisicións Anual
Obrigatoria 6
670471117 Xestión dos RRHH do proxecto, das comunicacións e da xestión de interesados Anual
Obrigatoria 4
670471206 Xestión dun proxecto TIC Anual
Optativa 3