Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
670526005 Sistemas construtivos avanzados Anual
Obrigatoria 3
670526002 Análise de ciclo de vida 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526010 Estratexias construtivas en arquitectura pasiva e bioclimática 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526009 Estruturas ecoeficientes 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526004 Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526003 Materiais construtivos innovadores e eficientes 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526008 Principios da avaliación e a certificación da sostibilidade na edificación 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526001 Sistemas de xestión medioambiental 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526007 Tecnoloxías avanzadas de representación gráfica en edificación 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526006 Xestión avanzada de información en edificación: SIG e BIM 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526023 Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación I: uso residencial e pequeno terciari 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526024 Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación II: gran terciario 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526018 Certificación da calidade acústica e proxectos acústicos na edificación 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526017 Demolición selectiva e xestión de residuos (RCD). Chans contaminados 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526013 Estratexias sostibles con solucións construtivas tradicionais 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526021 Estruturas de madeira e derivados 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526019 Fiabilidade estrutural: principios básicos 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526016 Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Passivhaus) 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526015 Metodoloxías de certificación de sostibilidade na edificación (Breeam. Leed. Verde) 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526011 Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526014 Smart Cities. Tecnoloxías emerxentes para cidades sostibles 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526026 Técnicas de acondicionamento e Certificación IAQ da calidade ambiental interior na edificación 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526025 Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526012 Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
670526022 Tecnoloxías estruturais ecoeficientes e métodos de cálculo 2º cuadrimestre
Optativa 3
670526027 Traballo de Fin do Mestrado 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
670526020 Verificación de estruturas existentes 2º cuadrimestre
Optativa 3