Terceiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
750211304 Clínica Podolóxica Integrada II Anual
Troncal 13.5
750211301 Ortopodoloxía III Anual
Troncal 9
750211302 Quiropodoloxía II Anual
Troncal 9
750211306 Podoloxía Deportiva 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3.5
750211303 Podoloxía Preventiva 1º cuadrimestre
Troncal 3.5
750211305 Deontoloxía e Lexislación Podolóxica 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3.5
Primeiro Segundo Terceiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
750211503 Documentación 1º cuadrimestre
Optativa 3.5
750211508 Técnicas de Administración de Medicamentos 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
750211509 Tecnoloxía Médica 1º cuadrimestre
Optativa 3.5
750211512 Actuación Ante Situacións de Emerxencia 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
750211504 Educación Para a Saúde 2º cuadrimestre
Optativa 3.5
750211506 Informática Clínica 2º cuadrimestre
Optativa 4.5