Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
610441021 Prácticas Externas Anual
Optativa 9
610441022 Traballo de Máster Anual
Obligatoria 12
610441003 Bioloxía Celular Avanzada 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610441005 Mecanismos de xeración da variación xenética 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610441006 Regulación da expresión xénica 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610441004 Señalización Celular 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610441001 Técnicas Celulares 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
610441002 Técnicas Moleculares 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
610441020 Bioinformática e Modelado de Biomoléculas 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441019 Biotecnoloxía en plantas 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441009 Células Nai e Terapia Celular 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441015 Cromosomas: Estructura. Función e Evolución 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441011 Dinámica e Estructura de Proteínas 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441016 Xenética Humana 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441014 Xenómica 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441008 Inmunoloxía 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441018 Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441010 Microbioloxía Molecular 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441007 Neurobioloxía 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441012 Proteínas Recombinantes e Inxeniería de Proteínas 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441013 Proteómica 2º cuatrimestre
Optativa 3
610441017 Toxicología Xenética 2º cuatrimestre
Optativa 3