First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
610441022 Traballo de Máster Yearly
Obligatory 12
610441021 Prácticas Externas Yearly
Optional 9
610441003 Bioloxía Celular Avanzada 1st four-month period
Obligatory 3
610441004 Señalización Celular 1st four-month period
Obligatory 3
610441001 Técnicas Celulares 1st four-month period
Obligatory 6
610441005 Mecanismos de xeración da variación xenética 1st four-month period
Obligatory 3
610441002 Técnicas Moleculares 1st four-month period
Obligatory 6
610441006 Regulación da expresión xénica 1st four-month period
Obligatory 3
610441020 Bioinformática e Modelado de Biomoléculas 2nd four-month period
Optional 3
610441015 Cromosomas: Estructura. Función e Evolución 2nd four-month period
Optional 3
610441017 Toxicología Xenética 2nd four-month period
Optional 3
610441014 Xenómica 2nd four-month period
Optional 3
610441016 Xenética Humana 2nd four-month period
Optional 3
610441008 Inmunoloxía 2nd four-month period
Optional 3
610441010 Microbioloxía Molecular 2nd four-month period
Optional 3
610441018 Mecanismos Moleculares da Interacción Planta-patóxeno 2nd four-month period
Optional 3
610441007 Neurobioloxía 2nd four-month period
Optional 3
610441019 Biotecnoloxía en plantas 2nd four-month period
Optional 3
610441011 Dinámica e Estructura de Proteínas 2nd four-month period
Optional 3
610441013 Proteómica 2nd four-month period
Optional 3
610441012 Proteínas Recombinantes e Inxeniería de Proteínas 2nd four-month period
Optional 3
610441009 Células Nai e Terapia Celular 2nd four-month period
Optional 3