Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
610475104 Bioinformática 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610475105 Biotecnoloxía Industrial 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
610475103 Xenómica e Proteómica 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
610475102 Enxeñaria Celular e Tisular 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610475101 Enxeñaría xenética e transxénese 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
610475106 Procesos e Produtos biotecnolóxicos 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
610475107 Técnicas de aplicación en biotecnoloxía 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
610475302 Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475203 Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
610475202 Auditoría de empresas biotecnolóxicas 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
610475301 Biotecnoloxía Alimentaria 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475304 Biotecnoloxía animal 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475305 Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475303 Biotecnoloxía vexetal 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475401 Contaminación ambiental 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475501 Diagnóstico e terapia molecular 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475504 Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica) 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475503 Deseño e produción de vacunas e fármacos 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475505 Ferramentas biotecnolóxicas para a análise forense 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475201 Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
610475404 Prevención, xestión e auditorías ambientales 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475502 Reproducción asistida 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475403 Tecnoloxía ambiental e xestión do solo e aire 2º cuatrimestre
Optativa 3
610475402 Tecnoloxía ambiental e xestión da auga 2º cuatrimestre
Optativa 3
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
610475007 PRÁCTICAS EXTERNAS 1º cuatrimestre
Obligatoria 18
610475006 PROXECTO FIN DE MÁSTER 2º cuatrimestre
Obligatoria 12