First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
610475107 Técnicas de aplicación en biotecnoloxía 1st four-month period
Obligatory 6
610475104 Bioinformática 1st four-month period
Obligatory 3
610475106 Procesos e Produtos biotecnolóxicos 1st four-month period
Obligatory 3
610475102 Enxeñaria Celular e Tisular 1st four-month period
Obligatory 3
610475101 Enxeñaría xenética e transxénese 1st four-month period
Obligatory 4.5
610475103 Xenómica e Proteómica 1st four-month period
Obligatory 4.5
610475105 Biotecnoloxía Industrial 1st four-month period
Obligatory 6
610475302 Análise de alimentos, seguridade alimentaria e trazabilidade 2nd four-month period
Optional 3
610475304 Biotecnoloxía animal 2nd four-month period
Optional 3
610475502 Reproducción asistida 2nd four-month period
Optional 3
610475202 Auditoría de empresas biotecnolóxicas 2nd four-month period
Obligatory 4.5
610475505 Ferramentas biotecnolóxicas para a análise forense 2nd four-month period
Optional 3
610475305 Biotecnoloxía aplicada ao desenvolvemento sostible 2nd four-month period
Optional 3
610475503 Deseño e produción de vacunas e fármacos 2nd four-month period
Optional 3
610475401 Contaminación ambiental 2nd four-month period
Optional 3
610475403 Tecnoloxía ambiental e xestión do solo e aire 2nd four-month period
Optional 3
610475402 Tecnoloxía ambiental e xestión da auga 2nd four-month period
Optional 3
610475301 Biotecnoloxía Alimentaria 2nd four-month period
Optional 3
610475203 Aspectos legais e éticos en Biotecnoloxía 2nd four-month period
Obligatory 3
610475501 Diagnóstico e terapia molecular 2nd four-month period
Optional 3
610475201 Organización e xestión: xestión empresarial e xestión eficaz do laboratorio 2nd four-month period
Obligatory 4.5
610475404 Prevención, xestión e auditorías ambientales 2nd four-month period
Optional 3
610475504 Deseño de novos fármacos específicos (Farmacoloxía e Farmacoxenómica) 2nd four-month period
Optional 3
610475303 Biotecnoloxía vexetal 2nd four-month period
Optional 3
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
610475007 PRÁCTICAS EXTERNAS 1st four-month period
Obligatory 18
610475006 PROXECTO FIN DE MÁSTER 2nd four-month period
Obligatory 12