First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
610533007 Bases da Biodiversidade: Orixe, Medida e Patróns 1st four-month period
Obligatory 6
610533001 Coñecementos Básicos de SIX (Sistemas de Información Xeográfica) 1st four-month period
Obligatory 6
610533009 Bioloxía da Conservación 1st four-month period
Obligatory 3
610533005 Tratamentos de Datos Aplicados ao Medio Natural 1st four-month period
Obligatory 3
610533029 Dereito Ambiental 1st four-month period
Optional 3
610533003 Técnicas de Estudo do Medio Físico 1st four-month period
Obligatory 3
610533012 Técnicas Moleculares Aplicadas á Caracterización da Biodiversidade 1st four-month period
Optional 3
610533004 Técnicas de Seguimento e Análise de Poboacións 1st four-month period
Obligatory 3
610533006 Seguridade e Prevención de Riscos no Medio Natural 1st four-month period
Obligatory 3
610533010 Aplicacións dos SIX ao Medio Ambiente 2nd four-month period
Optional 3
610533011 Estatística Aplicada 2nd four-month period
Optional 3
610533024 Invasións Biolóxicas 2nd four-month period
Optional 3
610533008 Caracterización e Tipificación de Hábitats 2nd four-month period
Obligatory 3
610533016 Bioloxía e Métodos de Estudo de Vertebrados 2nd four-month period
Optional 3
610533018 Xeodiversidade 2nd four-month period
Optional 3
610533027 Cambio Global 2nd four-month period
Optional 3
610533017 Identificación e Inventariación de Plantas e Fungos 2nd four-month period
Optional 3
610533014 Caracterización de Ecosistemas de Augas Continentais 2nd four-month period
Optional 3
610533015 Identificación e Censo de Invertebrados 2nd four-month period
Optional 3
610533026 Xestión e Planificación de Espazos Naturais Protexidos 2nd four-month period
Optional 3
610533002 Taller de Técnicas Básicas de Mostraxe 2nd four-month period
Obligatory 6
610533019 Calidade de Solos 2nd four-month period
Optional 3
610533013 Caracterización de Ecosistemas Terrestres 2nd four-month period
Optional 3
610533022 Fauna Ameazada 2nd four-month period
Optional 3
610533023 Flora Ameazada 2nd four-month period
Optional 3
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
610533021 Conservación e Restauración de Ecosistemas Acuáticos 1st four-month period
Optional 3
610533030 Emprendemento e Innovación 1st four-month period
Optional 3
610533031 Comunicación e Educación Ambiental 1st four-month period
Optional 3
610533025 Avaliación de Impacto Ambiental 1st four-month period
Optional 3
610533032 Prácticas Externas 1st four-month period
Obligatory 12
610533028 Aspectos Socioeconómicos da Biodiversidade 1st four-month period
Optional 3
610533020 Conservación e Restauración de Ecosistemas Terrestres 1st four-month period
Optional 3
610533033 Traballo Fin de Máster 2nd four-month period
Obligatory 9