Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
611G01004 Análise das Operacións Financeiras 1º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01002 Historia Económica 1º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01009 Matemáticas I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01001 Principios de Microeconomía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01003 Socioloxía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01007 Dereito da Empresa 2º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01008 Economía da Empresa: Dirección e Organización 2º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01006 Estatística I 2º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01010 Matemáticas II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
611G01005 Principios de Macroeconomía 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
611G01011 Economía Mundial 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01014 Estatística II 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01015 Historia Económica de España 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01012 Microeconomía e Mercados 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01013 Política Económica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01020 Contabilidade 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01016 Economía Española 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01017 Macroeconomía 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01019 Métodos Estatísticos e Introdución á Econometría 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01018 Políticas Económicas Sectoriales 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
611G01022 Econometría I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01025 Integración Económica e Economía Europea 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01024 Política Monetárea e Sistema Financeiro 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01021 Principios de Facenda Pública 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01023 Teoría Microeconómica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01027 Econometría II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01030 Economía Regional: Economía de Galicia 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01026 Facenda Pública 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01028 Macroeconomía. Crecemento e Dinámica 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01029 Teoría Económica Internacional 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
611G01045 Prácticas en Empresas Anual
Optativa 18
611G01046 Tese de Grao Anual
Obligatoria 12
611G01032 Análise Económico das Organizacións 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01034 Finanzas 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01031 Facenda Pública Española. Sistema Fiscal 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01035 Marketing 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01033 Organización Industrial Europea 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
611G01037 Finanzas Internacionais 2º cuatrimestre
Optativa 6
611G01041 Fiscalidade das Operacións Financeiras 2º cuatrimestre
Optativa 6
611G01040 Investigación de Mercados 2º cuatrimestre
Optativa 6
611G01038 Mercados e Intermediarios Financeiros 2º cuatrimestre
Optativa 6