Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
612447304 Constitución, cidadanía e dereitos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
612447301 Cultura xurídica europea 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
612447303 Integración económica 1º cuadrimestre
Obrigatoria 3
612447302 Integración xurídica e transformacións dos sistemas xurídicos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
612447305 Políticas e liberdades 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
612447306 Sistema xurisdicional da Unión Europea 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
612447314 Acción exterior da Unión Europea 2º cuadrimestre
Optativa 3
612447312 Captación e xestión de recursos comunitarios 2º cuadrimestre
Optativa 3
612447310 Dereito comunitario do mar 2º cuadrimestre
Optativa 6
612447309 Dereito comunitario e comparado do traballo e da Seguridade Social 2º cuadrimestre
Optativa 6
612447311 Espazo de liberdade, seguridade e xustiza 2º cuadrimestre
Optativa 6
612447313 Mercado interior 2º cuadrimestre
Optativa 6
612447307 Metodoloxía da investigación e ferramentas de investigación (idioma) 2º cuadrimestre
Obrigatoria 3
612447308 Traballo fin de mestrado 2º cuadrimestre
Obrigatoria 12