First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612447304 Constitución, cidadanía e dereitos 1st four-month period
Obligatory 6
612447303 Integración económica 1st four-month period
Obligatory 3
612447306 Sistema xurisdicional da Unión Europea 1st four-month period
Obligatory 6
612447301 Cultura xurídica europea 1st four-month period
Obligatory 3
612447302 Integración xurídica e transformacións dos sistemas xurídicos 1st four-month period
Obligatory 6
612447305 Políticas e liberdades 1st four-month period
Obligatory 6
612447311 Espazo de liberdade, seguridade e xustiza 2nd four-month period
Optional 6
612447312 Captación e xestión de recursos comunitarios 2nd four-month period
Optional 3
612447309 Dereito comunitario e comparado do traballo e da Seguridade Social 2nd four-month period
Optional 6
612447314 Acción exterior da Unión Europea 2nd four-month period
Optional 3
612447310 Dereito comunitario do mar 2nd four-month period
Optional 6
612447308 Traballo fin de mestrado 2nd four-month period
Obligatory 12
612447313 Mercado interior 2nd four-month period
Optional 6
612447307 Metodoloxía da investigación e ferramentas de investigación (idioma) 2nd four-month period
Obligatory 3