Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
612943304 Contratos Privados 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
612943305 Contratos Públicos 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
612943306 Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
612943303 Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
612943302 Organización Contable-Fiscal da Empresa 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
612943307 Resolución de Conflitos da Empresa 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
612943313 Análise das Técnicas de Protección Ambiental 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943309 Dereito Inmobiliario e da Construción I 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943310 Dereito Inmobiliario e da Construción II 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943311 Dereito Inmobiliario e da Construción III 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943315 Dereito Urbanístico I 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943316 Dereito Urbanístico II 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943317 Dereito Urbanístico III 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943312 Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943314 Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental 2º cuatrimestre
Optativa 6
612943308 Metodoloxía 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
612943318 Prácticas Externas 1º cuatrimestre
Obligatoria 18
612943319 Traballo Fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 12