First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612943302 Organización Contable-Fiscal da Empresa 1st four-month period
Obligatory 6
612943307 Resolución de Conflitos da Empresa 1st four-month period
Obligatory 6
612943306 Ilícitos Penais, Administrativos e Laborais 1st four-month period
Obligatory 6
612943303 Os Dereitos Fundamentais nas Organizacións Empresariais 1st four-month period
Obligatory 6
612943304 Contratos Privados 1st four-month period
Obligatory 6
612943305 Contratos Públicos 1st four-month period
Obligatory 3
612943309 Dereito Inmobiliario e da Construción I 2nd four-month period
Optional 6
612943310 Dereito Inmobiliario e da Construción II 2nd four-month period
Optional 6
612943311 Dereito Inmobiliario e da Construción III 2nd four-month period
Optional 6
612943314 Lexislación Sectorial e Clínica Ambiental 2nd four-month period
Optional 6
612943313 Análise das Técnicas de Protección Ambiental 2nd four-month period
Optional 6
612943312 Introdución ao Dereito Ambiental e ás Técnicas de Protección Ambiental 2nd four-month period
Optional 6
612943308 Metodoloxía 2nd four-month period
Obligatory 3
612943315 Dereito Urbanístico I 2nd four-month period
Optional 6
612943316 Dereito Urbanístico II 2nd four-month period
Optional 6
612943317 Dereito Urbanístico III 2nd four-month period
Optional 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612943318 Prácticas Externas 1st four-month period
Obligatory 18
612943319 Traballo Fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 12