First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612G01003 Dereito Constitucional: Fontes e Dereitos 1st four-month period
Basic training 6
612G01005 Principios económico-contables da empresa 1st four-month period
Basic training 6
612G01004 Comunicación oral e escrita 1st four-month period
Basic training 6
612G01001 Fundamentos romanísticos da cultura xurídica occidental 1st four-month period
Basic training 6
612G01002 España na configuración histórico-xurídica de Europa 1st four-month period
Basic training 6
612G01009 Organización constitucional do Estado 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01010 Dereito Penal. Parte xeral 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01006 Teoría do Dereito 2nd four-month period
Basic training 6
612G01007 Dereito da persoa 2nd four-month period
Basic training 6
612G01008 Principios de Economía e Facenda Pública 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612G01014 Constitución e poder xudicial 1st four-month period
Obligatory 6
612G01011 Dereito da Empresa 1st four-month period
Basic training 6
612G01015 Institucións e ordenamento xurídico-administrativo 1st four-month period
Obligatory 6
612G01013 Dereito de familia 1st four-month period
Obligatory 6
612G01012 Dereito Eclesiástico do Estado 1st four-month period
Basic training 6
612G01017 Actuación e bens das administracións públicas 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01018 Fundamentos de Dereito Financeiro 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01020 Dereito Sancionador 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01016 Dereito de obrigas e danos 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01019 Dereito Internacional Público 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612G01022 Dereito Mercantil: Dereito de sociedades e de títulos-valores 1st four-month period
Obligatory 6
612G01024 Dereito da Contratación 1st four-month period
Obligatory 6
612G01025 Dereito Penal. Parte especial 1st four-month period
Obligatory 6
612G01023 Dereito do Traballo 1st four-month period
Obligatory 6
612G01021 Dereito da Unión Europea 1st four-month period
Obligatory 6
612G01028 Dereito Procesual Penal 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01026 Filosofía do Dereito 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01027 Dereitos Reais 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01030 Dereito Público Autonómico 2nd four-month period
Obligatory 6
612G01029 Dereito Tributario 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
612G01031 Traballo fin de Grao Yearly
Obligatory 6
612G01033 Dereito Procesual Civil 1st four-month period
Obligatory 6
612G01035 Dereito Mercantil: Contratos empresariais. Dereito concursal e dereito marítimo 1st four-month period
Obligatory 6
612G01038 Criminoloxía 1st four-month period
Optional 6
612G01032 Dereito Internacional Privado 1st four-month period
Obligatory 6
612G01034 Dereito de Sucesións 1st four-month period
Obligatory 6
612G01044 Dereito matrimonial comparado 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01045 Aproximación cinematográfica ao dereito 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01036 Dereito de estranxeiría 2nd four-month period
Optional 6
612G01047 Dereito internacional dos espazos 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01040 Dereito e biomedicina 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01041 Teoría e práctica da argumentación xurídica 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01042 Idioma moderno 2nd four-month period
Optional 6
612G01039 Dereito Penitenciario 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01046 Dereito da propiedade inmobiliaria 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01043 Técnica xurisprudencial romana 2nd four-month period
Optional 4.5
612G01037 Dereito da Seguridade Social 2nd four-month period
Optional 6
612G01048 Prácticas externas 2nd four-month period
Optional 6