Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613584103 Literatura, Cultura e Sociedade 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584105 Estudos do Libro e Edición 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584108 Literatura e Arte 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584107 Literatura e Espectáculo 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584109 Literatura e Medios de Comunicación 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584104 Métodos e Técnicas para a Elaboración e Presentación de Traballos de Investigación 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584102 Novos Enfoques nos Estudos Literarios e Culturais 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584106 Recursos para a Investigación da Literatura 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584101 Teoría e Crítica nos Estudos Literarios 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
613584117 Actualizacións das Tradicións Literarias e Culturais 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584123 Discursos Críticos e Procesos de Canonización 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584112 A Literatura e o seu Contorno Sociocultural 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584113 A Recepción da Literatura 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584118 Literatura e Xénero (Ámbito Galego-Portugués) 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584111 Literatura e Xénero (Ámbito Hispánico) 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584114 Literatura e outras Linguaxes Artísticas 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584121 Literatura, Cultura e Identidade 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584119 Literatura, Memoria e Historia 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584122 Relacións Interartes 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584120 Relacións Literarias e Culturais no Espazo Lingüístico Galego-Portugués 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584116 Tendencias da Literatura Actual 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584124 Traballo Fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 12
613584110 Tradicións Literarias e Culturais 2º cuatrimestre
Optativa 3
613584115 Vangarda e Literatura 2º cuatrimestre
Optativa 3