First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
613836003 Lingüística aplicada 1st four-month period
Obligatory 6
613836021 Avaliación 1st four-month period
Optional 3
613836071 Fundamentos de lexicoloxía e lexicografía 1st four-month period
Optional 3
613836005 Recursos bibliográficos e xéneros científicos 1st four-month period
Obligatory 3
613836002 Lingüística de corpus 1st four-month period
Obligatory 6
613836011 Lingüística de corpus e adquisición da lingua 1st four-month period
Optional 3
613836041 Deseño e desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas 1st four-month period
Optional 3
613836031 Gramática e léxico da lingua de signos española 1st four-month period
Optional 3
613836004 Tecnoloxías lingüísticas 1st four-month period
Obligatory 3
613836091 Variación lingüística 1st four-month period
Optional 3
613836061 Mediación lingüística 1st four-month period
Optional 3
613836001 Modelos e métodos na lingüística actual 1st four-month period
Obligatory 6
613836051 Comunicación multimodal 1st four-month period
Optional 3
613836081 Cuestións de semántica e sintaxe 1st four-month period
Optional 3
613836033 Adquisición e desenvolvemento da lingua na comunidade xorda 2nd four-month period
Optional 3
613836013 Aplicacións da psicolingüística 2nd four-month period
Optional 3
613836014 Análise da conversa aplicada 2nd four-month period
Optional 3
613836022 Creación e elaboración de materiais de aprendizaxe 2nd four-month period
Optional 3
613836084 Cuestións actuais da Gramática 2nd four-month period
Optional 3
613836072 A elaboración do dicionario 2nd four-month period
Optional 3
613836043 Dixitalización e edición 2nd four-month period
Optional 3
613836082 Dimensións do significado. Semántica e pragmática 2nd four-month period
Optional 3
613836073 A avaliación de dicionarios 2nd four-month period
Optional 3
613836083 Gramática e discurso 2nd four-month period
Optional 3
613836012 Conciencia lingüística (language awareness) e adquisición de segundas linguas en contextos multilingües 2nd four-month period
Optional 3
613836094 Cambio lingüístico 2nd four-month period
Optional 3
613836093 Contacto de linguas e as súas consecuencias 2nd four-month period
Optional 3
613836063 Planificación lingüística 2nd four-month period
Optional 3
613836062 Políticas lingüísticas 2nd four-month period
Optional 3
613836044 A información lingüística e internet 2nd four-month period
Optional 3
613836007 Traballo fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 6
613836064 Multilingüismo e internet 2nd four-month period
Optional 3
613836052 Comunicación oral 2nd four-month period
Optional 3
613836042 Procesamento da linguaxe oral 2nd four-month period
Optional 3
613836034 Ensino da lingua oral a xordos e da lingua de signos a oíntes 2nd four-month period
Optional 3
613836032 Usos profesionais da lingua de signos española 2nd four-month period
Optional 3
613836024 Aspectos socioculturais e lingüísticos no ensino de segundas linguas 2nd four-month period
Optional 0
613836023 Estratexias e métodos de ensino e aprendizaxe 2nd four-month period
Optional 3
613836054 Terminoloxía e linguaxes específicas 2nd four-month period
Optional 3
613836074 Terminoloxía e terminografía 2nd four-month period
Optional 3
613836092 Temas de lingüística contrastiva 2nd four-month period
Optional 3
613836006 Prácticas externas 2nd four-month period
Obligatory 6
613836053 Comunicación escrita 2nd four-month period
Optional 3