Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613G02005 Introdución aos Estudos Literarios 1º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02001 Lingua Española 1 1º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02002 Lingua Galega 1 1º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02003 Lingua Inglesa 1 1º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02004 Lingüística Xeral 1º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02009 Historia 2º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02008 Lingua Inglesa 2 2º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02006 Lingua e Cultura Clásica 2º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02010 Literatura Inglesa 1 2º cuatrimestre
Formación básica 6
613G02007 Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613G02011 Literatura Española Anual
Obligatoria 9
613G02012 Literatura Galega Anual
Obligatoria 9
613G02016 Idioma Moderno: Francés 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02050 Idioma Moderno: Italiano 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02013 Lingua Española 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02014 Lingua Galega 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02015 Lingua Inglesa 3 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02019 Lingua Inglesa 4 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02017 Literatura Inglesa 2 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02018 Técnicas de Tradución 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613G02028 Edición e Comentario dos Textos Galegos e Portugueses 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02020 Historia da Lingua Galega e Portuguesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02029 Historia e Cultura de Galicia 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02021 Lingua Galega e Comunicación Oral 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02022 Lingua Portuguesa 1 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02027 Lingua e Cultura dos Países de Fala Portuguesa 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02023 Literatura Medieval Galego-Portuguesa 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02030 Técnicas de Redacción en Inglés 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02033 Cultura Latina Medieval 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02034 As Linguas Románicas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02025 Lingua Galega e Sociedade 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02024 Literatura Galega Contemporánea 1 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02032 Literatura Galega e Estudos Socioculturais 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02026 Literatura Portuguesa 1 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02031 Normalización e Planificación da Lingua Galega 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
613G02038 Lingua Galega: Norma e Usos 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02035 Lingua Portuguesa 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02042 Lingua e Variación no Espazo Galego-Portugués 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02045 Linguas e Tecnoloxías 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02044 Literatura Comparada 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02036 Literatura Galega Contemporánea 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02037 Literatura Portuguesa 2 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02043 Poesía en Lingua Galega e Portuguesa 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02040 Gramática Galega 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02048 Lecturas de Literatura Española e Hispanoamericana 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02039 Literaturas de Lingua Portuguesa 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
613G02049 Literaturas Románicas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02046 Narrativa e Ensaio en Lingua Galega e Portuguesa 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02047 Teatro en Lingua Galega e Portuguesa 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
613G02041 Traballo Fin de Grao 2º cuatrimestre
Obligatoria 6