First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
613G03001 Lingua Española 1 1st four-month period
Basic training 6
613G03002 Lingua Galega 1 1st four-month period
Basic training 6
613G03003 Lingua Inglesa 1 1st four-month period
Basic training 6
613G03004 Lingüística Xeral 1st four-month period
Basic training 6
613G03005 Introdución aos Estudos Literarios 1st four-month period
Basic training 6
613G03006 Lingua e Cultura Clásica 2nd four-month period
Basic training 6
613G03007 Tecnoloxías da Información e da Comunicación 2nd four-month period
Basic training 6
613G03008 Lingua Inglesa 2 2nd four-month period
Basic training 6
613G03009 Historia 2nd four-month period
Basic training 6
613G03010 Literatura Inglesa 1 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
613G03011 Literatura Española Yearly
Obligatory 9
613G03012 Literatura Galega Yearly
Obligatory 9
613G03013 Lingua Española 2 1st four-month period
Obligatory 6
613G03014 Lingua Galega 2 1st four-month period
Obligatory 6
613G03015 Lingua Inglesa 3 1st four-month period
Obligatory 6
613G03016 Idioma Moderno: Francés 1st four-month period
Obligatory 6
613G03050 Idioma Moderno: Italiano 1st four-month period
Obligatory 6
613G03051 Idioma Moderno: Portugués 1st four-month period
Obligatory 6
613G03017 Literatura Inglesa 2 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03018 Técnicas de Tradución 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03019 Lingua Inglesa 4 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
613G03022 Cultura e Civilización dos Países de Fala Inglesa 1st four-month period
Obligatory 6
613G03021 Literatura Inglesa (XVI-XVII) 1st four-month period
Obligatory 6
613G03023 Fonética da Lingua Inglesa 1st four-month period
Obligatory 6
613G03029 Idioma Moderno 2: Francés 1st four-month period
Optional 4.5
613G03053 Idioma Moderno 2: Italiano 1st four-month period
Optional 4.5
613G03054 Idioma Moderno 2: Portugués 1st four-month period
Optional 4.5
613G03030 Filosofía e Literatura 1st four-month period
Optional 4.5
613G03028 Inglés Científico-Técnico 1st four-month period
Optional 4.5
613G03020 Lingua Inglesa e os seus Usos 1 1st four-month period
Obligatory 6
613G03027 Técnicas de Redacción e Argumentación 1st four-month period
Optional 4.5
613G03031 Cuestións de Lingua Inglesa 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03025 Gramática Inglesa 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03032 A Literatura Inglesa e a súa Crítica 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03034 Linguaxe. Discurso e Comunicación 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03033 Idioma Moderno 3: Francés 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03056 Idioma Moderno 3: Italiano 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03057 Idioma Moderno 3: Portugués 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03024 Literatura Norteamericana 1 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03026 Literatura Poscolonial 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
613G03036 Literatura Inglesa (Séculos XVIII e XIX 1st four-month period
Obligatory 6
613G03043 Literatura Inglesa e Xénero 1st four-month period
Optional 4.5
613G03038 Historia da Lingua Inglesa 1st four-month period
Obligatory 6
613G03044 Literatura e Artes Visuais 1st four-month period
Optional 4.5
613G03035 Literatura Norteamericana 2 1st four-month period
Obligatory 6
613G03037 Lingua Inglesa e os seus Usos 2 1st four-month period
Obligatory 6
613G03045 Lingua Galega e Usos 1st four-month period
Optional 4.5
613G03042 Variedades do Inglés 1st four-month period
Optional 4.5
613G03040 Literatura Inglesa (Séculos XX e XXI) 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03039 Estudos de Lingua Inglesa 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03041 Traballo Fin de Grao 2nd four-month period
Obligatory 6
613G03046 Literatura Irlandesa 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03049 Idioma Moderno 4: Francés 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03059 Idioma Moderno 4: Italiano 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03060 Idioma Moderno 4: Portugués 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03047 Literatura Norteamericana nos seus Textos 2nd four-month period
Optional 4.5
613G03048 Español como L2 2nd four-month period
Optional 4.5