Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
614502006 Análise de sistemas de información 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502007 Deseño de sistemas de información 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502004 Informática como servizo 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502008 Interacción, gráficos e multimedia 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502010 Recuperación da información e web semántica 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502005 Arquitecturas e plataformas móbiles 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502003 Calidade, seguridade e auditoría informática 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502002 Dirección de proxectos 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502009 Intelixencia de negocio 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
614502001 Planificación estratéxica de sistemas de información 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
614502011 Prácticas en empresa 1º cuatrimestre
Obligatoria 12
614502012 Traballo fin de mestrado 1º cuatrimestre
Obligatoria 18