First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
614520101 Enxeñaría Cartográfica e Xeodesia 1st four-month period
Obligatory 6
614520108 Sensores Xeoespaciais 1st four-month period
Optional 6
614520105 Proxectos SIX 1st four-month period
Optional 6
614520104 Procesamento da Información Espacial 1st four-month period
Obligatory 6
614520102 Representación da Información Espacial 1st four-month period
Obligatory 6
614520103 Visualización da Información Espacial 1st four-month period
Obligatory 6
614520113 Prácticas en Empresa 2nd four-month period
Obligatory 6
614520107 Desenvolvemento de Aplicacións SIX Móbiles 2nd four-month period
Optional 6
614520106 Desenvolvemento de Aplicacións SIX en Web 2nd four-month period
Optional 6
614520114 Traballo Fin de Máster 2nd four-month period
Obligatory 12
614520109 Procesamento de Imaxe Xeoespacial 2nd four-month period
Optional 6
614520111 Computación de Altas Prestacións 2nd four-month period
Optional 6
614520110 Procesamento de Datos LiDAR 2nd four-month period
Optional 6
614520112 Minería de Datos Espazo-Temporais 2nd four-month period
Optional 6