Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
615472106 Comunidades migrantes galegas en América e Europa 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
615472201 Definicións e indicadores de acollida, instalación e integración 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
615472107 Dereito internacional e migracións 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472203 Estrutura social, mercado de traballo e migración internacional 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472104 Etnicidade e diversidade cultural nas sociedades de orixe e destino 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472108 Fontes de datos estatísticos e indicadores para o estudo das migracións 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
615472103 Historia dos grandes movementos migratorios desde o s. XIX e transicións demográficas 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472105 Migración e retorno na historia urbana de Galicia 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472202 Sistemas migratorios comparados 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
615472109 Técnicas de investigación aplicadas e fontes documentais para o estudo das migracións 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
615472110 Teoría das migracións internacionais 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
615472210 Asistencia á poboación estranxeira en contextos de acollida: Sanidade e Servizos Sociais 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472209 Comunicación e interpretación intercultural 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472208 Historia, principios e contextos da mediación intercultural 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472211 Intervención comunitaria e resolución de conflictos: o contexto escolar, laboral e veciñal 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472206 Investimento privado e políticas migratorias: remesas, migracións cualificadas e retorno 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472204 Políticas de control de fluxos e de admisión da poboación estranxeira 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472205 Políticas de integración social da inmigración 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472207 Políticas preventivas: terceiro sector, proxectos de cooperación internacional e codesenvolvemento 2º cuatrimestre
Optativa 3
615472101 Prácticas externas en Políticas migratorias / Mediación intercultural 2º cuatrimestre
Obligatoria 10
615472102 Traballo fin de máster 2º cuatrimestre
Obligatoria 10