First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
615472202 Sistemas migratorios comparados 1st four-month period
Obligatory 2
615472103 Historia dos grandes movementos migratorios desde o s. XIX e transicións demográficas 1st four-month period
Obligatory 3
615472104 Etnicidade e diversidade cultural nas sociedades de orixe e destino 1st four-month period
Obligatory 3
615472106 Comunidades migrantes galegas en América e Europa 1st four-month period
Obligatory 2
615472107 Dereito internacional e migracións 1st four-month period
Obligatory 3
615472110 Teoría das migracións internacionais 1st four-month period
Obligatory 3
615472109 Técnicas de investigación aplicadas e fontes documentais para o estudo das migracións 1st four-month period
Obligatory 2
615472105 Migración e retorno na historia urbana de Galicia 1st four-month period
Obligatory 3
615472201 Definicións e indicadores de acollida, instalación e integración 1st four-month period
Obligatory 2
615472203 Estrutura social, mercado de traballo e migración internacional 1st four-month period
Obligatory 3
615472108 Fontes de datos estatísticos e indicadores para o estudo das migracións 1st four-month period
Obligatory 2
615472211 Intervención comunitaria e resolución de conflictos: o contexto escolar, laboral e veciñal 2nd four-month period
Optional 3
615472210 Asistencia á poboación estranxeira en contextos de acollida: Sanidade e Servizos Sociais 2nd four-month period
Optional 3
615472209 Comunicación e interpretación intercultural 2nd four-month period
Optional 3
615472208 Historia, principios e contextos da mediación intercultural 2nd four-month period
Optional 3
615472102 Traballo fin de máster 2nd four-month period
Obligatory 10
615472205 Políticas de integración social da inmigración 2nd four-month period
Optional 3
615472204 Políticas de control de fluxos e de admisión da poboación estranxeira 2nd four-month period
Optional 3
615472206 Investimento privado e políticas migratorias: remesas, migracións cualificadas e retorno 2nd four-month period
Optional 3
615472207 Políticas preventivas: terceiro sector, proxectos de cooperación internacional e codesenvolvemento 2nd four-month period
Optional 3
615472101 Prácticas externas en Políticas migratorias / Mediación intercultural 2nd four-month period
Obligatory 10