First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
615525001 Políticas sociais en perspectiva comparada 1st four-month period
Obligatory 6
615525009 Deseño, xestión e avaliación de políticas sociais 1st four-month period
Obligatory 6
615525007 Fontes de información e técnicas estatísticas para a análise das políticas sociais 1st four-month period
Obligatory 6
615525003 Modelos de provisión do benestar 1st four-month period
Obligatory 6
615525005 Pobreza e desigualdade: debates, medicións e identificación de grupos en risco de exclusión 1st four-month period
Obligatory 6
615525002 Austeridade e precariedade na era da globalización 2nd four-month period
Obligatory 6
615525004 Dimensión ética e procesos educativos na acción social 2nd four-month period
Obligatory 6
615525006 Identidade, alteridade e interseccionalidade 2nd four-month period
Obligatory 6
615525010 Investigación-acción participativa, acción comunitaria e xestión das organizacións sociais 2nd four-month period
Obligatory 6
615525008 Técnicas cualitativas para a análise dos discursos e as realidades sociais 2nd four-month period
Obligatory 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
615525015 Cooperación, migración e desenvolvemento 1st four-month period
Optional 5
615525022 Políticas de igualdade 1st four-month period
Optional 6
615525025 Diversidade familiar, relacións interxeracionais e mediación familiar 1st four-month period
Optional 6
615525019 Xénero e sexualidade. Desafíos e respostas 1st four-month period
Optional 3
615525018 Xénero, traballo e coidados 1st four-month period
Optional 6
615525013 Historia e teorías dos movementos migratorios 1st four-month period
Optional 6
615525017 Historia das teorías feministas 1st four-month period
Optional 6
615525011 Integración e convivencia intercultural 1st four-month period
Optional 5
615525012 Políticas migratorias e dereito das migracións 1st four-month period
Optional 6
615525016 Migracións e mercado de traballo 1st four-month period
Optional 6
615525024 Políticas de atención ás persoas maiores 1st four-month period
Optional 6
615525021 Orientación socioeducativa para a igualdade 1st four-month period
Optional 6
615525026 Intervención socioeducativa con persoas maiores 1st four-month period
Optional 6
615525023 Cambios sociodemográficos e territoriais 1st four-month period
Optional 6
615525027 Aspectos socioeconómicos da vellez 1st four-month period
Optional 6
615525020 Distintas formas de violencia contra as mulleres 1st four-month period
Optional 3
615525014 O modelo migratorio español 1st four-month period
Optional 3
615525030 Taller de actualización e transferencia 2nd four-month period
Obligatory 3
615525031 Traballo Final de Mestrado (TFM) 2nd four-month period
Obligatory 12
615525029 Deseño de proxectos e traballos de investigación 2nd four-month period
Obligatory 3
615525028 Prácticas externas 2nd four-month period
Obligatory 12