Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
616011302 Fundamentos Tecnolóxicos da Multimedia Anual
Obligatoria 12
616011301 Narrativa Audiovisual Anual
Troncal 9.5
616011304 Grafismo Dixital 1º cuatrimestre
Obligatoria 5
616011303 Teoría da Comunicación Audiovisual 1º cuatrimestre
Troncal 6
616011306 Animación Dixital 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
616011305 Estrutura do Sistema Audiovisual 2º cuatrimestre
Troncal 7.5
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
616011403 Produción e Realización de Audiovisuais Anual
Troncal 11.5
616011408 Proxecto Fin de Carreira Anual
Obligatoria 3.5
616011402 Dereito da Información 1º cuatrimestre
Troncal 6.5
616011405 Deseño Aplicado 1º cuatrimestre
Obligatoria 3.5
616011404 Guión 1º cuatrimestre
Obligatoria 3.5
616011406 Deseño de Produción e Dirección Artística 2º cuatrimestre
Obligatoria 3.5
616011401 Fotografía, Vídeo e Audio 2º cuatrimestre
Obligatoria 3.5
616011407 Proxecto Final 2º cuatrimestre
Obligatoria 3.5
Tercero Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
616011701 Comunicación e Información Audiovisual Anual
Obligatoria 12
616011703 Lingua Española Anual
Obligatoria 8
616011704 Lingua Galega Anual
Obligatoria 7
616011702 Teoría da Comunicación e Teoría da Información Anual
Obligatoria 10
616011601 Deseño Gráfico e Comunicación Visual 1º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011613 Xestión de Proxectos 1º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011602 Xestión Documental 1º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011621 Interacción 3d 1º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011603 Redes 1º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011619 Animación 3d 2º cuatrimestre
Optativa 7
616011620 Animación 3d Avanzada 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011623 Audio e Música Dixital 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011614 Xéneros Audiovisuais e Experimentación Multimedia 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011612 Guión Multimedia 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011611 Marketing Audiovisual 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011622 Posprodución de Audio e Vídeo 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011604 Programación Multimedia 2º cuatrimestre
Optativa 3.5
616011618 Servizos Telemáticos Audiovisuais 2º cuatrimestre
Optativa 3.5