First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616531010 Edición de Contidos en Función da Plataforma Yearly
Optional 6
616531004 Contexto Profesional e Legal da Industria Xornalística Yearly
Optional 6
616531014 Medios Técnicos 1st four-month period
Optional 3
616531002 Formatos Informativos Audiovisuais 1st four-month period
Obligatory 4.5
616531019 Introdución en Cine e Televisión. Produción de Campo 1st four-month period
Optional 3
616531005 Modelos de Xestión: Organización de Redaccións, Márketing e Análise de Audiencias 1st four-month period
Optional 3
616531001 Xestión de Contidos Xornalísticos e Audiovisuais 1st four-month period
Obligatory 4.5
616531015 Análise de Guión 1st four-month period
Optional 3
616531012 Estrutura do Sector Audiovisual 1st four-month period
Optional 3
616531006 Contexto Tecnolóxico Profesional e do Usuario 1st four-month period
Optional 3
616531003 Escritura en Fase de Desenvolvemento. Novas Narrativas Lineais e non Lineais 1st four-month period
Obligatory 3
616531013 Lexislación Audiovisual 2nd four-month period
Optional 3
616531022 Márketing Audiovisual: Mercados e Prevendas 2nd four-month period
Optional 3
616531020 Dirección de Produción Audiovisual 2nd four-month period
Optional 3
616531016 Xestión Empresarial: Orzamentos, Contratos e Persoal 2nd four-month period
Optional 3
616531018 Distribución, Tendencias e Box Office 2nd four-month period
Optional 4.5
616531023 Traballo Fin de Máster 2nd four-month period
Obligatory 12
616531017 Financiación de Contidos e Proxectos Audiovisuais 2nd four-month period
Optional 4.5
616531021 Previsión de Necesidades do Mercado: Análise de Repositorios e Programacións 2nd four-month period
Optional 3
616531024 Prácticas Externas 2nd four-month period
Obligatory 12
616531008 Técnicas de Investigación Xornalística 2nd four-month period
Optional 3
616531011 Tendencias, Xéneros, Formatos Xornalísticos e Reporteirismo Avanzado 2nd four-month period
Optional 6
616531007 Fontes de Información Xornalística 2nd four-month period
Optional 6
616531009 Recursos Tecnolóxicos Específicos da Investigación Xornalística 2nd four-month period
Optional 3