First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G01004 Expresión gráfica 1st four-month period
Basic training 6
616G01002 Historia da Radio, a Televisión e a Multimedia 1st four-month period
Basic training 6
616G01001 Comunicación oral e escrita 1st four-month period
Basic training 6
616G01003 Fundamentos tecnolóxicos dos medios audioviosuais 1st four-month period
Basic training 6
616G01008 Informática audiovisual 2nd four-month period
Basic training 6
616G01010 Empresa 2nd four-month period
Basic training 6
616G01009 Comunicación e industrias culturais 2nd four-month period
Basic training 6
616G01006 Historia do cine e da animación 2nd four-month period
Basic training 6
616G01005 Dereito 2nd four-month period
Basic training 6
616G01007 Sector audiovisual 2nd four-month period
Obligatory 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G01012 Publicidade audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01014 Ficción audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01011 Xornalismo audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01013 Comunicación corporativa 1st four-month period
Obligatory 6
616G01020 Estudo da audiencia 1st four-month period
Obligatory 6
616G01015 Deseño aplicado 2nd four-month period
Basic training 6
616G01016 Audio 2nd four-month period
Obligatory 6
616G01017 Informática para a creación de web e vídeo 2nd four-month period
Obligatory 6
616G01018 Guión 2nd four-month period
Obligatory 6
616G01019 Formatos de televisión e novos medios 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G01024 Infografía 3D-1 1st four-month period
Obligatory 6
616G01025 Deseño de Produción e Dirección Artística 1st four-month period
Obligatory 6
616G01021 Análise audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01022 Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación 1st four-month period
Obligatory 6
616G01023 Teoría e práctica da edición e a montaxe 1st four-month period
Obligatory 6
616G01026 Infografía 3D-2 2nd four-month period
Obligatory 6
616G01036 Ferramentas web avanzadas 2nd four-month period
Optional 6
616G01037 Videoxogos 2nd four-month period
Optional 6
616G01035 Estratexias de comunicación multimedia 2nd four-month period
Optional 6
616G01027 Ferramentas de creación multimedia 2nd four-month period
Obligatory 6
616G01038 Obradoiro de creación multimedia 2nd four-month period
Optional 6
616G01039 Uso profesional do Inglés 2nd four-month period
Optional 6
616G01028 Ambientación sonora e musical 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G01032 Animación 3D-1 1st four-month period
Obligatory 6
616G01033 Animación 3D-2 1st four-month period
Obligatory 6
616G01029 Organización e produción audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01031 Posprodución dixital 1st four-month period
Obligatory 6
616G01030 Realización Audiovisual 1st four-month period
Obligatory 6
616G01044 Interacción 3D 2nd four-month period
Optional 6
616G01046 Publicacións dixitais 2nd four-month period
Optional 6
616G01034 Traballo Fin de Grao 2nd four-month period
Obligatory 18
616G01043 Multimedia sobre dispositivos mobeis 2nd four-month period
Optional 6
616G01045 Prácticas 2nd four-month period
Optional 6
616G01041 Uso profesional do galego 2nd four-month period
Optional 6
616G01040 Efectos especiais na animación 2nd four-month period
Optional 6