Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
616G02012 Debuxo Anatómico 1º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02003 Historia da Animación e os Videoxogos 1º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02002 Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais 1º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02015 Modelaxe 1 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
616G02001 Produción da Animación e o Videoxogo 1º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02018 Animación 1 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
616G02013 Debuxo de Contornas e Arte de Concepto 2º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02030 Fundamentos de Programación 2º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02031 Gráficos por Computador 2º cuatrimestre
Formación básica 6
616G02017 Materiais e Iluminación 2º cuatrimestre
Obligatoria 6