First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G02012 Debuxo Anatómico 1st four-month period
Basic training 6
616G02001 Produción da Animación e o Videoxogo 1st four-month period
Basic training 6
616G02002 Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais 1st four-month period
Basic training 6
616G02003 Historia da Animación e os Videoxogos 1st four-month period
Basic training 6
616G02015 Modelaxe 1 1st four-month period
Obligatory 6
616G02018 Animación 1 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02031 Gráficos por Computador 2nd four-month period
Basic training 6
616G02013 Debuxo de Contornas e Arte de Concepto 2nd four-month period
Basic training 6
616G02017 Materiais e Iluminación 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02030 Fundamentos de Programación 2nd four-month period
Basic training 6