Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
616G02012 Debuxo Anatómico 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02003 Historia da Animación e os Videoxogos 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02002 Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02015 Modelaxe 1 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02001 Produción da Animación e o Videoxogo 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02018 Animación 1 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02013 Debuxo de Contornas e Arte de Concepto 2º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02030 Fundamentos de Programación 2º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02031 Gráficos por Computador 2º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02017 Materiais e Iluminación 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
Segundo Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
616G02008 Deseño Sonoro 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02005 Dirección e Realización 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02004 Guión 1º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02016 Modelaxe 2 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02032 Programación Orientada a Obxectos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02019 Animación 2 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02020 Animación de Personaxes 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02006 Deseño de Produción para Animación e Videoxogos 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
616G02007 Edición e Montaxe 2º cuadrimestre
Formación básica 6
616G02021 Proxecto de Animación 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6