First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G02012 Debuxo Anatómico 1st four-month period
Basic training 6
616G02001 Produción da Animación e o Videoxogo 1st four-month period
Basic training 6
616G02002 Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais 1st four-month period
Basic training 6
616G02003 Historia da Animación e os Videoxogos 1st four-month period
Basic training 6
616G02015 Modelaxe 1 1st four-month period
Obligatory 6
616G02018 Animación 1 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02031 Gráficos por Computador 2nd four-month period
Basic training 6
616G02013 Debuxo de Contornas e Arte de Concepto 2nd four-month period
Basic training 6
616G02017 Materiais e Iluminación 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02030 Fundamentos de Programación 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G02019 Animación 2 1st four-month period
Obligatory 6
616G02005 Dirección e Realización 1st four-month period
Basic training 6
616G02016 Modelaxe 2 1st four-month period
Obligatory 6
616G02032 Programación Orientada a Obxectos 1st four-month period
Obligatory 6
616G02004 Guión 1st four-month period
Basic training 6
616G02008 Deseño Sonoro 1st four-month period
Obligatory 6
616G02021 Proxecto de Animación 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02020 Animación de Personaxes 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02007 Edición e Montaxe 2nd four-month period
Basic training 6
616G02006 Deseño de Produción para Animación e Videoxogos 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G02022 Postprodución 3D e Efectos Visuais 1st four-month period
Obligatory 6
616G02009 Sector da Animación e o Videoxogo 1st four-month period
Obligatory 6
616G02037 Deseño de Niveis e Xogabilidade 1st four-month period
Obligatory 6
616G02038 Deseño Narrativo e de Interfaces 1st four-month period
Obligatory 6
616G02039 Desenvolvemento de Videoxogos 1 1st four-month period
Obligatory 6
616G02041 Desenvolvemento de Personaxes 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02034 Son 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02040 Desenvolvemento de Videoxogos 2 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02033 Programación de Videoxogos 2nd four-month period
Obligatory 6
616G02042 Proxecto de Videoxogo 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
616G02029 Animación 2D 1st four-month period
Optional 4.5
616G02043 Videoxogos 2D 1st four-month period
Optional 4.5
616G02028 Interpretación de Personaxes Animados 1st four-month period
Optional 4.5
616G02010 Públicos e Xogadores 1st four-month period
Optional 4.5
616G02046 Empresa e Emprendemento 1st four-month period
Obligatory 6
616G02014 Arte Dixital e Electrónica 1st four-month period
Optional 4.5
616G02045 Prezos e Distribución de Animación e Videoxogos 1st four-month period
Optional 4.5
616G02048 Inglés Profesional 1st four-month period
Obligatory 6
616G02027 Shading 1st four-month period
Optional 4.5
616G02024 Técnicas Avanzadas de Render 2nd four-month period
Optional 4.5
616G02011 Promoción e Publicidade de Animación e Videoxogos 2nd four-month period
Optional 4.5
616G02050 Traballo Fin de Grao 2nd four-month period
Obligatory 12
616G02049 Prácticas Externas 2nd four-month period
Obligatory 9
616G02047 Marco Legal da Animación e os Videoxogos 2nd four-month period
Optional 4.5
616G02044 Xogos Serios 2nd four-month period
Optional 4.5
616G02026 Efectos Especiais en Animación 2nd four-month period
Optional 4.5