Cuarto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
620112414 Creación de Empresas Deportivas 1º cuadrimestre
Optativa 5.5
Quinto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
620112506 Prácticum Anual
Troncal 11
620112501 Actividades no Medio Natural 2º cuadrimestre
Troncal 4