First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
620G01004 Bases da educación física e deportiva 1st four-month period
Basic training 6
620G01005 Xogos e recreación deportiva 1st four-month period
Obligatory 6
620G01010 Fútbol e a súa didáctica 1st four-month period
Obligatory 6
620G01009 Habilidades ximnásticas e a súa didáctica 1st four-month period
Obligatory 6
620G01001 Pedagoxía da actividade física e do deporte 1st four-month period
Basic training 6
620G01002 Anatomía e cinesioloxía do movemento humano 2nd four-month period
Basic training 6
620G01007 Habilidades acuáticas e a súa didáctica 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01006 Habilidades atléticas e a súa didáctica 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01008 Voleibol e a súa didáctica 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01003 Teoría e historia da actividade física e do deporte 2nd four-month period
Basic training 6
Second Year
CodeNamePeriodTypeCredits
620G01014 Biomecánica do movemento humano 1st four-month period
Basic training 6
620G01013 Fisioloxía do exercicio I 1st four-month period
Basic training 6
620G01015 Socioloxía da actividade física e do deporte 1st four-month period
Basic training 6
620G01020 Habilidades de loita e a súa didáctica 1st four-month period
Obligatory 6
620G01017 Balonmán e a súa didáctica 1st four-month period
Obligatory 6
620G01012 Aprendizaxe e control motor 2nd four-month period
Basic training 6
620G01011 Psicoloxía da actividade física e do deporte 2nd four-month period
Basic training 6
620G01018 Baloncesto e a súa didáctica 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01019 Habilidades de deslizamento e a súa didáctica 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01016 Teoría e práctica do exercicio 2nd four-month period
Obligatory 6
Third Year
CodeNamePeriodTypeCredits
620G01315 Iniciación en deportes IV (Balonmán) (optativa) Yearly
Optional 6
620G01311 Iniciación en deportes IV (Rugby) (optativa) Yearly
Optional 6
620G01317 Iniciación en deportes II (Golf) (optativa) Yearly
Optional 6
620G01313 Iniciación en deportes II (Natación) (optativa) Yearly
Optional 6
620G01029 Creación e dirección de empresas deportivas 1st four-month period
Optional 6
620G01027 Actividade física e deporte adaptado 1st four-month period
Obligatory 6
620G01021 Metodoloxía de investigación en actividade física e deporte 1st four-month period
Obligatory 6
620G01025 Fisioloxía do exercicio II 1st four-month period
Basic training 6
620G01026 Estrutura e organización deportiva 1st four-month period
Obligatory 6
620G01023 Actividade física saudable e calidade de vida I 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01316 Iniciación en deportes III (Fútbol) (optativa) 2nd four-month period
Optional 6
620G01032 Iniciación en deportes III (Triatlon)) 2nd four-month period
Optional 6
620G01028 Expresión corporal e danza 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01024 Metodoloxía do rendemento deportivo 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01022 Proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte 2nd four-month period
Obligatory 6
Fourth Year
CodeNamePeriodTypeCredits
620G01041 Traballo fin de grao Yearly
Obligatory 6
620G01040 Prácticum Yearly
Obligatory 12
620G01044 Iniciación en deportes V (Baloncesto. ou Atletismo II. ou outra) (optativa) 1st four-month period
Optional 6
620G01045 Iniciación en deportes VI (vela, ou outras actividades deportivas emerxentes)(optativa) 1st four-month period
Optional 6
620G01035 Planificación do proceso de ensino/aprendizaxe da actividade física e do deporte 1st four-month period
Obligatory 6
620G01034 Tecnoloxía en actividade física e deporte 1st four-month period
Obligatory 6
620G01037 Teoría e práctica do adestramento deportivo 1st four-month period
Obligatory 6
620G01036 Actividade física saudable e calidade de vida II 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01039 Actividade física no medio natural 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01038 Dirección e xestión deportiva 2nd four-month period
Obligatory 6
620G01043 Avances no adestramento de forza e resistencia (optativa) 2nd four-month period
Optional 6