Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
630478027 CIENCIAS AMBIENTAIS APLICADAS Á PAISAXE 1º cuatrimestre
Optativa 3
630478004 DESEÑO DA PAISAXE I 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478026 DESEÑO GRÁFICO DA PAISAXE 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478028 HISTORIA DA XARDINERÍA E DA PAISAXE 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478003 PLANIFICACIÓN DA PAISAXE 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
630478007 TALLER I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
630478005 TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478002 TEORÍA E METODOLOXÍA 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478006 VEXETACIÓN E MATERIAL VEXETAL I 1º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478008 DESEÑO DA PAISAXE II 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478010 ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478014 XESTIÓN DA PAISAXE 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478011 INTEGRACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS NA PAISAXE 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478013 MATERIAIS. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓNS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
630478012 PAISAXE CULTURAL 2º cuatrimestre
Obligatoria 3
630478018 Traballo Fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 9
630478009 VEXETACIÓN E MATERIAL VEXETAL II 2º cuatrimestre
Obligatoria 3