Quinto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
632011510 Proxecto fin de Carreira Anual
Troncal 6
Terceiro Cuarto Quinto Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
632011631 Deseño Asistido e Visualización 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011604 Estruturas III 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011605 Ferrocarrís 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011634 Hidroloxía Subterránea 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011616 Loxística 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011638 Mecánica de Rochas 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011621 Pontes I 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011625 Sistemas Expertos 1º cuadrimestre
Optativa 6
632011640 Urbanismo I 1º cuadrimestre
Optativa 4
632011601 Cálculo Dinámico de Estruturas 2º cuadrimestre
Optativa 4
632011642 Camiños e Aeroportos II 2º cuadrimestre
Optativa 4
632011603 Control e Regulación do Trafico 2º cuadrimestre
Optativa 4
632011617 Métodos Numéricos Avanzados 2º cuadrimestre
Optativa 4
632011622 Pontes II 2º cuadrimestre
Optativa 4
632011628 Urbanismo II 2º cuadrimestre
Optativa 4