Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632508001 Optimización e Análise de Estruturas Anual
Optativa 6
632508002 Análise de Estructuras e Materiais Avanzados Anual
Optativa 6
632508009 Xeoestatística Aplicada e Modelos Hidrolóxicos Anual
Optativa 6
632508010 Modelos Numéricos de Hidrálica e Contaminación de Medios Porosos Anual
Optativa 0
632508012 Resolución de Problemas Xeotécnicos Mediante Modelos Numéricos Anual
Optativa 6
632508013 O Método dos Elementos Finitos Anual
Optativa 6
632508016 Visualización Avanzada na Construción Anual
Optativa 6
632508017 Movilidade Sostible e Sistemas de Transporte Metropolitano de Capacidade Intermedia Anual
Optativa 6
632508019 Mesturas Bituminosas Fabricadas con Áridos Reciclados Anual
Optativa 6
632508020 Seguridade da Circulación Vial Anual
Optativa 6
632508021 Iniciación á Investigación en Enxeñaría Civil Anual
Obligatoria 6
632508022 Traballo de Iniciación á Investigación Anual
Obligatoria 30