Primeiro Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
632514001 Cálculo avanzado en enxeñería 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514024 Cálculo dinámico de estruturas 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514035 Dirección e explotación de portos 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514039 Enxeñería dos servizos urbanos 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514019 Estancia en prácticas 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514003 Estruturas III 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514002 Mecánica de medios continuos 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514033 Mecánica de rochas 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514005 Obras hidráulicas e hidroloxía 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514043 Planificación do transporte 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514023 Pontes II 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514004 Portos e costas 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514047 Sistemas de representación do territorio 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514038 Xestión avanzada do saneamento 1º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514021 Análise experimental e monitorización de estruturas 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514006 Cálculo numérico 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514026 Cálculo sísmico e aeroelástico de estruturas 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514032 Cimentacións especiais 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514029 Deseño asistido e visualización 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514025 Deseño óptimo de estruturas 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514031 Enxeñería da enerxía 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514007 Enxeñería do transporte 2º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514034 Enxeñería portuaria 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514009 Enxeñería sanitaria 2º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514042 Explotación de sistemas de transporte 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514040 Infraestrutura de estradas e aeroportos 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514044 Loxística 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514022 Materiais avanzados 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514008 Pontes I 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514036 Proxecto de obras hidráulicas 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514020 Proxecto técnico 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514030 Túneles e obras subterráneas 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
632514046 Urbanismo II 2º cuadrimestre
Optativa 4.5
Segundo Curso
CódigoNomePeríodoTipoCréditos
632514013 Ampliación de enxeñería do terreo 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514012 Estruturas de formigón 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514010 Mecánica computacional 1º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514011 Ordenación do territorio e urbanismo 1º cuadrimestre
Obrigatoria 6
632514016 Dirección de empresas 2º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514014 Edificación. Rehabilitación de estruturas 2º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514015 Explotación de estradas 2º cuadrimestre
Obrigatoria 4.5
632514017 Proxecto fin de máster 2º cuadrimestre
Obrigatoria 6