Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G01001 Álxebra Anual
Formación básica 9
632G01002 Cálculo Anual
Formación básica 9
632G01005 Debuxo 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01003 Física 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01004 Xeoloxía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01009 Ampliación de física 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01006 Introdución á economía e á empresa 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01008 Representación en enxeñaría civil 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01007 Topografía 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G01016 Hidráulica e hidroloxía Anual
Obligatoria 9
632G01011 Tenoloxía dos materiais Anual
Obligatoria 9
632G01010 Ampliación de cálculo 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01012 Enxeñaría ambiental 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G01013 Enxeñaría enerxética 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G01017 Estatística 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01018 Infraestruturas do transporte 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G01014 Introdución aos métodos numéricos 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G01015 Resistencia de materiais 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G01020 Enxeñaría do Terro I Anual
Obligatoria 9
632G01023 Formigón Estrutural e Construción Anual
Obligatoria 9
632G01024 Construción Anual
Optativa 9
632G01019 Análise de Estruturas Anual
Obligatoria 9
632G01057 Mobilidade Metropolitana e Terminais de Transporte Anual
Optativa 9
632G01021 Lexislación e Proxectos 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
632G01022 Obras Hidráulicas 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
632G01036 Estadía de Prácticas 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01055 Hidráulica Fluvial 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01058 Medio Ambiente Urbano 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01040 Calidade na Construción 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01065 Xestión do Transporte Urbano 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01034 Informática e Programación 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01066 Enxeñaría de Tráfico e Seguridade Vial 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01064 Enxeñaría Sustentable Urbana 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01035 Integridade Estrutural e Fractura 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01054 Obras Costeiras 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01053 Portos 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01044 Servizos Urbanos 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01045 Augas de Transición e Costeiras 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G01046 Calidade de Augas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01037 Cartografía e SIX 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01047 Xestión Ambiental 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01052 Hidroloxía Aplicada ás Obras Públicas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01043 Enxeñaría do Terreo II 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01039 Laboratorio de Estructuras de Formigón 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01059 Obras Marítimas e Portuarias 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G01067 Obras Públicas e Territorio 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01056 Tratamento de Augas 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G01061 Camiños e Aeroportos Anual
Optativa 9
632G01033 Traballo Fin de Grao Anual
Obligatoria 12
632G01026 Estruturas Metálicas 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G01049 Obras Hidráulicas II 1º cuatrimestre
Optativa 6
632G01029 Análise de Estruturas II 1º cuatrimestre
Optativa 6
632G01027 Camiños e Ferrocarrís 1º cuatrimestre
Optativa 6
632G01062 Ferrocarrís 1º cuatrimestre
Optativa 6
632G01050 Hidroloxía Superficial e Subterránea 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01063 Introdución ao Urbanismo 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01028 Obras Xeotécnicas 1º cuatrimestre
Optativa 6
632G01048 Presas e Aproveitamentos Hidroeléctricos 1º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01051 Regulación de Recursos 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01060 Sistemas Urbanos 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01032 Abastecemento e Saneamento 2º cuatrimestre
Optativa 4.5
632G01031 Análise Territorial 2º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
632G01030 Edificación e Prefabricación 2º cuatrimestre
Optativa 6