Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G02007 Álxebra lineal I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02001 Cálculo infinitesimal I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02004 Física aplicada I 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02009 Materiais de construción I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02011 Topografía e cartografía 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02008 Álxebra lineal II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02002 Cálculo infinitesimal II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02003 Debuxo en enxeñaría civil I 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02005 Física aplicada II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02010 Materiais de construción II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G02013 Cálculo de probabilidades e estatística Anual
Formación básica 9
632G02016 Debuxo en enxeñaría civil II Anual
Formación básica 9
632G02017 Ecuacións diferenciais Anual
Formación básica 9
632G02018 Resistencia de materiais Anual
Obligatoria 9
632G02015 Fundamentos de mecánica computacional 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02006 Xeoloxía aplicada 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02012 Economía e empresa 2º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02014 Mecánica 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G02024 Estruturas I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02019 Xeotecnia I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02027 Hidráulica e Hidroloxía I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02023 Métodos Numéricos e Programación 1º cuatrimestre
Formación básica 6
632G02025 Estruturas II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02020 Xeotecnia II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02028 Hidráulica e Hidroloxía II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02026 Obras Marítimas e Portuarias 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02022 OGPO e Lexislación 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
632G02032 Enxeñaría Ambiental Anual
Obligatoria 9
632G02121 Urbanismo (plan 2016) 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
632G02142 Obras Hidráulicas e Enerxía (plan 2016) 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
632G02033 Camiños 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02031 Estruturas Metálicas e Mixtas 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02029 Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02044 Tecnoloxías dos Recursos Enerxéticos (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02135 Linguaxes de Programación en Enxeñaría (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02136 Historia da Enxeñaría (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02138 Ciencia de Materiais (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02139 Sistemas Expertos en Enxeñaría Civil (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02140 Cooperación para o Desenvolvemento en Enxeñaría Civil (plan 2016) 2º cuatrimestre
Optativa 6
632G02141 Traballo Fin de Grao (plan 2016) 2º cuatrimestre
Obligatoria 12
632G02034 Ferrocarrís 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
632G02030 Formigón Estrutural, Edificación e Prefabricación II 2º cuatrimestre
Obligatoria 6