Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
651G01003 FISIOLOXÍA Anual
Formación básica 9
651G01008 FISIOTERAPIA XERAL Anual
Obligatoria 9
651G01006 MARCO TEÓRICO DA FISIOTERAPIA E A REHABILITACIÓN FÍSICA Anual
Obligatoria 9
651G01007 VALORACIÓN FUNCIONAL E PSICOSOCIAL Anual
Obligatoria 9
651G01001 ANATOMÍA I E HISTOLOXÍA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01004 BIOFÍSICA E BIOQUÍMICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01002 ANATOMÍA II 2º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01005 CINESITERAPIA XERAL 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
651G01016 FISIOTERAPIA NEUROLÓXICA E PSICOMOTRIZ Anual
Obligatoria 9
651G01012 PSICOLOXÍA Anual
Formación básica 9
651G01009 BIOMECÁNICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01013 CINESITERAPIA: BASES DO EXERCICIO TERAPÉUTICO 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01014 FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA I 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01010 SEMIOLOXÍA CLÍNICA 1º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01015 FISIOTERAPIA NAS ALTERACIÓNS ESTÁTICAS E DINÁMICAS DO RAQUIS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01017 FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01011 PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA I 2º cuatrimestre
Formación básica 6
Tercero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
651G01035 ESTANCIAS CLÍNICAS I Anual
Obligatoria 12
651G01025 FISIOTERAPIA DA ACTIVIDADE FÍSICA E DEPORTIVA 1º cuatrimestre
Optativa 6
651G01019 FISIOTERAPIA MANUAL E OSTEOPÁTICA II 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01027 INGLÉS 1º cuatrimestre
Optativa 6
651G01026 NUTRICIÓN E FISIOTERAPIA 1º cuatrimestre
Optativa 6
651G01018 PATOLOXÍA MÉDICO-CIRÚRXICA II 1º cuatrimestre
Formación básica 6
651G01020 REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA E VASCULAR 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01022 FISIOTERAPIA ABDOMINO-PELVI-PERINEAL 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01021 FISIOTERAPIA NAS DISCAPACIDADES NEUROLÓXICAS E DA VEXEZ 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01024 FISIOTERAPIA NAS DISFUNCIÓNS DO APARELLO LOCOMOTOR 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01023 FISIOTERAPIA ONCOLÓXICA E DAS DISFUNCIÓNS BIOQUÍMICAS E TEGUMENTARIAS 2º cuatrimestre
Obligatoria 6
Cuarto Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
651G01036 ESTANCIAS CLÍNICAS II Anual
Obligatoria 30
651G01028 DOCUMENTACIÓN E ESTADÍSTICA SANITARIA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01031 ECOGRAFÍA EN FISIOTERAPIA 1º cuatrimestre
Optativa 6
651G01030 FISIOTERAPIA COMUNITARIA E SAÚDE PÚBLICA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01032 FISIOTERAPIA NAS AFECCIÓNS PODOLÓXICAS 1º cuatrimestre
Optativa 6
651G01029 LEXISLACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIA 1º cuatrimestre
Obligatoria 6
651G01034 TRABALLO FIN DE GRAO 2º cuatrimestre
Obligatoria 6