First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652438007 Psicoloxía social aplicada 1st four-month period
Obligatory 3
652438010 Biopsicoloxía 1st four-month period
Obligatory 3
652438014 Psicoloxía clínica da saúde 1st four-month period
Obligatory 3
652438022 Autorregulación cognitivo-comportamental 1st four-month period
Obligatory 3
652438019 Trastornos da linguaxe oral e escrita: lectura e comprensión 1st four-month period
Obligatory 3
652438012 Hipnose: técnicas, bases fisiolóxicas e aplicacións clínicas 1st four-month period
Obligatory 3
652438003 Aprendizaxe, cognición e conduta 1st four-month period
Obligatory 3
652438006 Os modelos mentais nas relacións de apego 1st four-month period
Obligatory 3
652438005 Motivación e emoción en contextos educativos 1st four-month period
Obligatory 3
652438011 Neuroxenética, dependencia e discapacidade 1st four-month period
Obligatory 3
652438008 Saúde laboral e calidade de vida laboral 1st four-month period
Obligatory 3
652438025 Intervención psicolóxica na familia 1st four-month period
Obligatory 3
652438004 Psicoloxía da memoria 1st four-month period
Obligatory 3
652438009 Psicoloxía social da saúde 1st four-month period
Obligatory 3
652438016 Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde I 2nd four-month period
Obligatory 3
652438017 Áreas de intervención en psicoloxía clínica da saúde II 2nd four-month period
Obligatory 3
652438026 Comunicación aumentativa e alternativa no contexto da educación especial 2nd four-month period
Obligatory 3
652438001 Documentación, organización e presentación dun traballo de investigación 2nd four-month period
Obligatory 3
652438027 Traballo de Fin de Mestrado 2nd four-month period
Obligatory 6
652438002 Métodos e técnicas de recollida de información en psicoloxía aplicada 2nd four-month period
Obligatory 3
652438024 Promoción da saúde dos adolescentes en contextos socioeducativos 2nd four-month period
Obligatory 3
652438023 Avaliación e intervención psicolóxica en dificultades de aprendizaxe 2nd four-month period
Obligatory 3
652438015 Benestar psicolóxico 2nd four-month period
Obligatory 3
652438013 Psicofarmacoloxía 2nd four-month period
Obligatory 3
652438021 Intervención psicoeducativa nas dificultades da aprendizaxe da escritura 2nd four-month period
Obligatory 3
652438020 Lectura e novas tecnoloxías 2nd four-month period
Obligatory 3
652438018 Investigación de proceso en psicoterapia 2nd four-month period
Obligatory 3