First Year
CodeNamePeriodTypeCredits
652511208 Psicopatoloxía infanto-xuvenil 1st four-month period
Obligatory 3
652511202 Asesoramento e desenvolvemento profesional 1st four-month period
Obligatory 4.5
652511201 Inclusión educativa e práctica psicopedagóxica 1st four-month period
Obligatory 4.5
652511204 Estratexias de aprendizaxe e estudo 1st four-month period
Obligatory 4.5
652511203 Motivación en contextos educativos 1st four-month period
Obligatory 4.5
652511206 Estudo de necesidades e avaliación de programas 1st four-month period
Obligatory 3
652511205 Metodoloxías de investigación orientadas á innovación 1st four-month period
Obligatory 3
652511207 Política e lexislación socioeducativa 1st four-month period
Obligatory 3
652511217 Orientación profesional 2nd four-month period
Optional 4.5
652511216 Tutoría, mentoría e coaching 2nd four-month period
Optional 4.5
652511215 Deseño e interpretación de probas diagnósticas 2nd four-month period
Optional 3
652511218 Deseño de plans de formación 2nd four-month period
Optional 3
652511210 Traballo Fin de Mestrado (TFM) 2nd four-month period
Obligatory 6
652511212 Recursos educativos para a atención á diversidade 2nd four-month period
Optional 3
652511209 Practicum 2nd four-month period
Obligatory 6
652511213 Intervención psicopedagóxica nos trastornos do desenvolvemento 2nd four-month period
Optional 4.5
652511219 Intervención psicopedagóxica no medio familiar 2nd four-month period
Optional 3
652511211 Necesidades específicas de apoio educativo e adaptacións curriculares 2nd four-month period
Optional 4.5
652511220 Necesidades de formación no ámbito laboral 2nd four-month period
Optional 3