Primero Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCréditos
652603312 Atención á diversidade na educación física Anual
Obligatoria 4
652603323 Educación física e educación en valores Anual
Obligatoria 3
652603321 Aprendizaxe na educación física baseado en competencias Anual
Obligatoria 6
652603322 O deporte na idade escolar Anual
Obligatoria 3
652603E12 Iniciación á investigación educativa Anual
Obligatoria 2
652603E11 Innovación docente Anual
Obligatoria 2
652603311 Organización e marco legal da educación física e do deporte en idade escolar Anual
Obligatoria 4
652603E31 Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física Anual
Obligatoria 2
652603E1I3 Proxectos de innovación e investigación educativa en educación física Anual
Obligatoria 2
652603004 Desenvolvemento psicolóxico e apredizaxe escolar 1º cuatrimestre
Obligatoria 4
652603001 Didáctica. currículo e organización escolar 1º cuatrimestre
Obligatoria 4.5
652603003 Educación e linguas en Galicia 1º cuatrimestre
Obligatoria 1.5
652603005 Educación. sociedade e política educativa 1º cuatrimestre
Obligatoria 4
652603002 Función titorial e orientación académica 1º cuatrimestre
Obligatoria 2
652603306 Practicum 2º cuatrimestre
Obligatoria 12
652603307 Traballo fin de Mestrado 2º cuatrimestre
Obligatoria 6